Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
To Fuck someone's armpit, like Tittie Fuck.
"Man, I Pittie Fucked the shit of this girl last night!"
viết bởi Heather Marie 11921 31 Tháng ba, 2008
7 13

Words related to Pittie Fuck:

armpit tittie fuck fuck pitty fuck titty fuck