tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Replaces "pencil me in" for the age of electronic recordkeeping/appointment setting.
Pixel me in for the 3:00 webinar.
viết bởi Dr. BB 23 Tháng chín, 2009