tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A Minecraft mod that adds Pokémon to Minecraft
Person 1: What's up man

Person 2: Playing Pixelmon

Person 1: Awesome!
viết bởi #HASHTAGTOLOSWAGTWERKFORLIFE 14 Tháng mười một, 2013