tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
To Have A Bong.

Background : www.flashbugga.com
It's Plaggle O'clock
viết bởi Flashbugga 09 Tháng sáu, 2004
 
2.
A Carburetor ..ie A Mixing Chamber Of Gasses & Fluids
To Have A Plaggle
viết bởi Youngie 09 Tháng sáu, 2004