Top Definition
pron. "PLAY-djee-uh-fraze v.t. & v.i.

1. To plagiarize subtly by changing word order or replacing words with synonyms. 2. To plagiarphrase (which see).
Original phrase: He jests at scars that never felt a wound. (Shakespeare, Romeo and Juliet)

Good paraphrase: He boasts about experiences he never had.

Bad plagiaphrase: He jokes about injuries that never felt a blade.
viết bởi ProfNS 22 Tháng chín, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×