tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Having a platypus forced upon you.
You just got platapied!
viết bởi BlacPlague 30 Tháng mười một, 2010