tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
something that is imposable to do
1) it's like trying to plat fog

2) I've got more chance of platting fog.....
viết bởi hteb78 10 Tháng mười một, 2012