Top Definition
Scientific Name: Ornithorhynchus anatinus genitalius

(pronoun): 1 A reference to some person, place or thing;

(noun): 2 A platypus' genitals; 3 A reference to someone else's genitalia(specifically, a woman's breasts); 4 The male sex organ; 5 A birthday greeting.

plural: platypi genitalia
1 Hey, whatever happened to that platypus genitatlia we used to play ball with?
2 That looks like platypus genitalia!
3 That's a nice set of platypi genitalia you have there, *wink* *wink*.
4 That chick smoked my platypus' genitalia last night.
5 Happy platypus genitalia!
viết bởi Webster's Dictionary 29 Tháng chín, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×