Top Definition
Scientific Name: Ornithorhynchus anatinus genitalius

(pronoun): 1 A reference to some person, place or thing;

(noun): 2 A platypus' genitals; 3 A reference to someone else's genitalia(specifically, a woman's breasts); 4 The male sex organ; 5 A birthday greeting.

plural: platypi genitalia
1 Hey, whatever happened to that platypus genitatlia we used to play ball with?
2 That looks like platypus genitalia!
3 That's a nice set of platypi genitalia you have there, *wink* *wink*.
4 That chick smoked my platypus' genitalia last night.
5 Happy platypus genitalia!
viết bởi Webster's Dictionary 29 Tháng chín, 2004
5 Words related to Platypus Genitalia
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×