Top Definition
A term mostly used in Ireland but dying out now, used to refer to someone who will compliment and show good favour to others for his own benefit.
Also used as Plawmawsing.
i.e plawmawsers are always plawmawsing
see also buttering up
Dont listen to him, hes only and old plawmawser.
Dont mind his plawmawsing, hes only trying to get you to help him move house
viết bởi wagawagawooh 23 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×