tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
unintentionally hurting oneself.
(see Plaxico Burress)
Man 1: John is such a clutz
Man 2: Seriously, he's always plaxing himself. Last I heard, he shot himself in the leg.
viết bởi ibman67 01 Tháng mười hai, 2008