Top Definition
When you and a group of friends, play, outside, and get involved in a activity for 60, minutes. This is suppose to get you outside of the house and in shape and socialize.
Wes: "Hey Ben, you want to PLAY 60!"
Ben: "HECK YA! What do you want to play?!?!?"
Wes: "Frisbee!"
Ben: "YESSSSSSSSSS! This is my favorite part of the day!"

Other Examples: Catch, tag, red rover, football, hop scotch.
#friends #play #outside #60 #minutes
viết bởi jplt 04 Tháng năm, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×