tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
An Arab who is a player. Hence Playa + arab = Playab
"I'm gettin' playab money, ohh oh."
viết bởi Logizo 13 Tháng bảy, 2009

Words related to Playab

arab arabian playa player sand nigger