tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A video game experience so good it's almost orgasmic.
Holy shit, playing Saints Row The Third is so frigging amazing! It's like a playable orgasm!!
viết bởi Valtiel05 14 Tháng mười một, 2011