The slippery spot on tile or linoleum where Pledge over-spray lands. Especially common during the holiday season when women all over become obsessed with having an overly clean house for their company.
*Kids running through the kitchen*

Kid one: "hehehehehe"

Kid two: "You can't catch me!"

Kid one: *slips and falls into fridge door*

Mom: "Whoah, Pledge Floor!"
viết bởi booyahbd 19 Tháng mười hai, 2009

5 Words Related to Pledge Floor

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×