tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A small ass town in north east Montana. Full of whores and Bible thumping ass holes.
Oh you live in Plentywood
viết bởi TheOnlyOne9919 13 Tháng tư, 2011