tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
Any spot on the body where semen can catch and pool.
The semen landed perfectly in the ass plerch on the top of Corina's asscrack, enough to drown her gerbil.
viết bởi Ben Coburn 11 Tháng một, 2008

Words related to Plerch

ass corina gerbil semen