tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Code name for "Lesbian Porn" because Ms. Tabares watches Lesbian Porn secretly ;)
-Yo Alex, Ms. Tabares be watchin' that Plesbian Corn?
-Yuhh Buddyy XD
viết bởi mind in the gutter XD 16 Tháng bảy, 2011