tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
V. Encroachment upon one's happiness or general well-being by someone of little importance.
That trifflin' ho Emily stay plexin'.
viết bởi Daniel Moore 05 Tháng mười một, 2007