tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1. A hardc0re teen well known f0r his expertise game hacking skills

2. -g0d-

3. DuffyTheNerd's friend.
PLiko 0wNz j0o

hes almost as cool as PLiko..
viết bởi ryry 19 Tháng mười một, 2004