tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
another word for genital herpes
Dude will you pick up my prescription for Valtrex, my plimples are killin me???
viết bởi slapahoegrls 06 Tháng một, 2011