tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Irish term for being under the influence of extacy, yokes
"Awww Man Lets get plotted"
viết bởi MARCOKAY1 06 Tháng mười một, 2008