tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Greek for 'Lost the Plot'
'Max, you're Plottos Lostos'
viết bởi PlottyLosty 30 Tháng tám, 2011