tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To be over excited about something.
You must be plotzing !
viết bởi so0freshhh 28 Tháng chín, 2009
 
2.
Bursting, in a non painful sort of way.
You must be Plotzing!
viết bởi Fragile Bird 29 Tháng chín, 2009