tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A really large persons plumber's crack.
OUCH, that dude has some nasty Plumber's Kacken going on.
viết bởi sh-yawn 16 Tháng tư, 2010