tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
-describes a large, round and juicy behind of a female
That girl has a plumpalumpciuous ass.
viết bởi KRP aka the Plumpa-nater 26 Tháng tư, 2011