Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
The male sexual organ.
Dude, that chick was greedy for some Plumpjack.
viết bởi trimbandit 27 Tháng ba, 2003
21 6