tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Slightly more than a plethera; or an over abundance
Due to a shipping error we now have a plunagle of wacky inflatable arm flailing tube men.
viết bởi Grammit 14 Tháng tư, 2009