The coolest forum ever with no adult supervision and no cencors!Where everyone misspells things!!
Yo sup i wuv you So Mch Liets HaVe SEIXX!!!SWWWWWWWOOOOOOOOONNNN!!!!!XOXOX!!!
viết bởi Crush 21 Tháng năm, 2004
Top Definition
The Grand Imperial Anie's Empire of Doom!

The word "pnats" comes from the mighty pnats loving Bret.
Hey man, read Bonnie's new comic at pnats!
Check out pnats dude, Ethan totally slammed Latrine!
viết bởi Meferson Jones 08 Tháng năm, 2004
Like pants only better. Much better. Not a common spelling error.
"Am I wearing my pnats?"
viết bởi Jennifer 10 Tháng hai, 2004
a kind of bug that is anoying
get thease freakin nats away from me
viết bởi sean 21 Tháng tám, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×