tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
porkchop in young curt language
Giselle: Hey can you hand me the pok'chop?
Kelly: Oh fa sho
viết bởi Keke and Giselle 20 Tháng một, 2010