tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The god in the cart.
At the end of the world he meets himself going the other way.
viết bởi Shai 30 Tháng sáu, 2004