tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A term used to discriminately reference a Strip Club.
Goatgirl discretely invited everyone present to her Polish Broadway Show for all to enjoy.
viết bởi zion 07 Tháng hai, 2005