tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Bastard who steals words and has a small pennis!
Anthony and Alex
viết bởi Boberino 29 Tháng tư, 2003