tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
gay man who enjoys bumming men
most plumbers you call if you got a leak, the poo pipe plumber you call if you want your pipes stuffed
viết bởi bumbandit84 31 Tháng năm, 2009