tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A face made by having another person squash your face - forehead to chin.
"Hey bro, nice poochie face."
viết bởi Renee B Winters 17 Tháng mười một, 2012