tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
see: Native, First Nations
"Whoa, there sure are a lot of them poohskin's in Campbell River!"
viết bởi Eric Blair 26 Tháng ba, 2005