tìm từ bất kỳ, như là fellated:
 
1.
Computer slang like the word puter
i sit and talk on skype to me mammy on the poohur
viết bởi Moezzy 04 Tháng hai, 2009
0 1

Words related to Poohur

computer interneting mammy puter skyping