tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The state of general well-being after taking a massive dump
After evacuating his bowels, Bill felt Poop Zen.
viết bởi Dr4v4n 01 Tháng mười, 2013