tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The general word you use when something isn't going right, or if you make a mistake.
POOPISHADOOPI!
viết bởi IggyBear 17 Tháng mười hai, 2010