tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
1. (n.) When someone has more keychains than keys.
1. "Bro what are all those keys for? You must have like 10 cars!" "Nah man, it's just my poor man's bling."
viết bởi Classy Suburb Kid 31 Tháng mười hai, 2010