Top Definition
Poorice can be whatever you want it to be. But there is a catch. Poorice can be whatever you want it to be, EXCEPT FOR POORICE. Poorice can be a noun, an adjective, a verb, an adverb, a metaphor, a simile... anything. It just can't be poorice.
"This cider tastes like poorice. Waaaaah."

Girl: Does this dress make my butt look big?
Friend: It makes your butt look poorice.

Confused: You say poorice can be whatever you want it to be...
Explainee: Except for poorice... :)
Confused: Yes. But what IS poorice?
Explainee: Whatever you want it to be, except for poorice :) duh.
Confused: BUT WHAT IS POORICE?
Explainee: Eurgh, give up.
#poorice #poo #rice #anything #you #want #it #to #be
viết bởi ghalighalinomnom 26 Tháng tư, 2009
8 Words related to Poorice
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×