tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A derogatory term for poor people.
Who let these poories in here?
viết bởi Cosby 22 Tháng mười, 2004