tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Verb: To increase to or surpass the set speed limit on a highway or road.
You need to "Pooya-Pooya!"
viết bởi Jonathan 01 Tháng mười hai, 2003