Top Definition
The hymen of a virgin female human.

aka:"Cherry", "Virginity"
"She's so fresh, I bet she still has a pop-top."
viết bởi dustinzmann 29 Tháng tư, 2010
used instead of "laptop" to make the word sound cooler.
Mike, I'm coming over to you in a few minutes! – Okay, take your poptop with you that we can play COD.
viết bởi Joooeey 16 Tháng năm, 2010
When the top of the head, or dome, is blown off by either 1) a bowl of good marijuana, or 2) a high caliber rifle round.
"The Marine Recon sniper smoked a bowl of marijuana and popped his top, and then aimed down the scope of his rifle and at a haji a mile away and... POP TOP!"
viết bởi domepoppa 23 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×