tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
MLG call of duty player. Most legit the game has ever seen. Hes also a blind hacker
Shit, Were playing PoppinPauly
viết bởi Poppin Pauly 25 Tháng hai, 2010