tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Pure Beauty. Utter Perfection.
"yo, look at that Poppy Sinclair ya, she so damn hot,"

"mate, she is utter perfection."
viết bởi Davidyannooo 07 Tháng bảy, 2012