Top Definition
noun- any high school class president election - ever.
Even though Joe was more fitting to be class president, John won solely because his good looks were enough to win a popularity contest.
viết bởi Corn Flake 26 Tháng mười, 2006
n. What you get when you take two dogs, three cats and a sack and shake vigorously
When I was in seventh grade, everything was a popularity contest. If you had too few friends, if you were too mean, too nice, too perky, too apathetic, too anything, you were a weirdo or a freak.
viết bởi Laurariea Jasmine Adairra 02 Tháng sáu, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×