tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
What you txt or type when you are far too drunk to spell pounding
#popunding4Loko - MLIB circa 2011
viết bởi Craigslist Hero 26 Tháng bảy, 2011