Top Definition
1. Assorted dry flowers and leaves that give off a nice smell.

2. The cute pink haired, red eyed girl from the Harvest Moon RPG game.
1. The popuri that mom bought smells heavenly!

2. Popuri is the cutest character in the game.
viết bởi Miss. Self. Destruct. 30 Tháng tám, 2006
A pink-haired, red-eyed girl from the Harvest Moon series. She likes flowers. A lot. Also, IMO she is the best girl that you can marry. 'cuz she's sexy.
Popuri is pregnant with my child!
viết bởi fzh 26 Tháng mười, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×