tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
an assamese word, like 'know', 'address'
Moi tumar porichoi bisarisu? I know ur address
Tekhet mur porichoir luk. He is known by me.
viết bởi Joon1212 04 Tháng mười hai, 2010