tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1. (Noun) To have an orgasm while watching porn.
I just had a pornasm.
viết bởi MistXL 20 Tháng chín, 2011